VšĮ "Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras"
Administracija Struktūra Informacija Veikla Įkainiai
 
PASLAUGŲ TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS GERINIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 ,,Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas“.

Projekto tikslas - Mažinti Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės, išvengti atsparių vaistams tuberkuliozės mikrobakterijų atsiradimo ir plitimo.

Uždavinys - Pagerinti TB profilaktiką, efektyvią diagnostiką ir gydymo organizavimą Lazdijų rajono savivaldybėje

Laukiami projekto rezultatai:

1. Pilnai išgydyti nuo tuberkuliozės ir užkrato nenešiojantys 42 asmenys.

2. Užtikrintas šeimos narių konsultavimas tuberkuliozės profilaktikos klausimais (80 asmenų);

3. Tuberkuliozės gydymo ambulatoriniu būdu laikotarpiu, pagerėja pacientų mityba, kuri turi labai didelę įtaką šios ligos gydymo metu. Vieną kartą per savaitę tikslinei grupei (42 asmenys) išduodami talonai maisto prekėms įsigyti.

4. Asmenims, atvykstantiems į gydymo įstaigą suvartoti jiems skirtų vaistų ir sėkmingai užbaigti ambulatorinį gydymą, kompensuojamos faktiškai patirtos išlaidos centralizuotai nuperkant mėnesinius bilietus kelionei

5. Sudarytos sąlygos personalui nuvykti pas tuberkulioze sergančius asmenis, kuriems paskirtas ambulatorinis gydymas bei paimti antituberkuliozinius vaistus iš Alytaus tub. ligoninės.

Bendra projekto vertė - 15.224 Eur.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis -14.082 Eur.;

Valstybės biudžeto lėšos - 1.142 Eur.

Projekto vykdytojas - Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Projekto partneris - VšĮ ,,Lazdijų savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras“

Projekto vykdymo pradžia - 2018-05-15.

Projekto vykdymo pabaiga - 2021-11-30.


informaciją pateikė:

Lina Džiaukštienė Lazdijų rajono savivaldybės administracijos, savivaldybės gydytoja

Mob. tel. tel. 8 61043868  El. p. gydytoja@lazdijai.lt